Förbättringskonsulter
Vi erbjuder ledningsstöd inom flera områden i värdekedjan, där vi hjälper dig att förbättra dina processer och arbetsmetoder. Vi är faktorienterade och har vår största styrka i att genomföra förändringen, där vi arbetar tillsammans med ledningen och medarbetarna.
 
Vi stöder och coachar alla nivåer i företaget för att säkerställa genomförandet av förbättringen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förbättringsmetoder som finns i Lean, Six Sigma och Agile, båda från linjepositioner och som konsulter.
 
Våra uppdrag kan vara allt från större projekt under en längre tid till expertstöd där vi fungerar som rådgivare och bollplank.
 
I alla våra uppdrag är engagemang och kunskapsöverföring viktiga ingredienser för ett framgångsrikt genomförande och för att säkerställa att det fortsatta förbättringsarbetet inte tappar fart.
 
Vi är specialiserade på metoder och discipliner som:
  • Lean
  • Six Sigma
  • TPM (totalt produktivt underhåll)
  • Change management
  • Leverantörsutveckling
  • Digitalisering

Se några exempel på kundhistorier

Utbildning
C2U Academy erbjuder olika utbildningar och utbildningsprogram. Träning i olika Lean metoder och verktyg är en väsentlig del av att uppnå en förändring av beteendet.
 
”Programmet Kör”
För dig som inte får till det, trots god teoretisk kunskap, har vi omfattande utbildningsprogram, där fokus ligger mer på hur du arbetar som en organisation, hur du styr ditt förbättringsarbete och hur du agerar som ledare.
Träning i Japan
För dem som vill komma närmare ursprunget till Lean, vi ordnar resor till Japan där du kan vara en del av och uppleva hur japanska företag använder lean i deras verksamhet. Vi har bland annat ett speciellt avtal med Toyota som ger oss möjlighet att erbjuda utbildning på ett av Toyotas egna utbildningscenter.
Trampbilsfabriken
C2U Group har inlett ett samarbete med Vibracoustic i Forsheda, Småland. Fabriken, som är ett framstående företag inom Operational Excellence, är vårt nya campus för Trampbilsfabriken.
C2U Group har sin Lean Training Center (LTC) i lokaler som hyrs av Vibracoustic. På LTC tränar vi och utbildar oss i Lean metoder, arbetsmetoder och ledande förbättringsarbete.

Träning Norge

I Norge har vi också några andra utbildningsmöjligheter.

Interimsledare
C2U bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft och relevans, oavsett bransch eller sektor. En viktig gemensam nämnare för de flesta av våra konsulter är att de tidigare har haft krävande linjejobb, antingen som ledare eller som specialister. När du tilldelar en interim från C2U får du inte bara en person, du får också hela C2U-teamet som en kunskapsresurs.
 
Fokusera på resultat
En interimskonsult från C2U fokuserar på resultat genom metodologiskt förbättringsarbete och förtroende. Vi hjälper till att öka kundens förmåga att driva förändringsprocesser, utföra lean vändningar och implementera Lean omvandlingar. Vi strävar efter att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar.
C2U: s kandidater har gjort detta tidigare, så vi vet vad som krävs för att skapa verklig förändring. 
Tryck på knappen nedan om du vill titta på våra interimsprofiler eller om du är intresserad av att arbeta som interim för C2U.
Vi använder automatisk översättning.