VARFÖR DU BÖR ATT ÖVERVAKA WEBINARNA

Vad innebär Lean verkligen innebär? Flera företag arbetar aktivt med olika Lean begrepp, men få förstår den fulla potentialen i vad du kan uppnå. C2U Group AB har sedan 2004 ett samarbete med Toyota där vi, förutom studieresor till Japan, erbjuder gemensamma webbseminarier.

Våra Senseis kommer huvudsakligen från Toyota -gruppen och har minst 30 års erfarenhet. De fokuserar på PROCESSEN och inte produkten - därför kan kunskapen tillämpas på alla typer av företag. Webbseminarierna ger dig både en inblick i verktygen och metoderna, men mestadels en praktisk beskrivning av hur japanska företag i världsklass arbetar med utveckling och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.

Webbinarierna

  • Varje webbinarium kommer att vara 2 timmar med start klockan 10 och i en interaktiv stil

  • Sessionen kommer att översättas till engelska eller svenska beroende på deltagarnas nationalitet

  • Microsoft Teams kommer att användas som verktyget

  • Webbseminarierna kommer inte att spelas in och får inte spelas in

  • 500 kr/webinar per deltagare

Läs om seminarierna nedan och registrera dig.

När du registrerar dig godkänner du automatiskt att C2U Group sparar dina kontaktuppgifter för fortsatt kommunikation enligt de svenska GDPR -reglerna. 

Webbseminarium 1

2022-04-01, 10-12

Tänkesätt och kontur av
Toyota Production System och Toyota Way

Hur kommer det sig att folk är så entusiastiska över Toyota? Vad är bakgrunden till deras framgångar? Hur ser Toyota på sin framtid? Vilka parametrar är viktiga i deras kontinuerliga strävan efter stabilitet och förbättringar?

- Stabil process genom taktid
- Visuellt ledningssystem
- Processhantering
- Förbättringshantering genom strategidistribution och kontinuerlig förbättring

Webinar 2

2022-04-22, 10-12

Ledarskap

 

Vad en Lean resa innebär ur ledarskapssynpunkt?

Avgörande ledarskap från högsta ledningen är nyckeln till att avgöra framgången för en organisations leanomvandling. Hur ska de förhålla sig till denna viktiga uppgift?

Vi utforskar ledares och chefers roll och fördjupar oss i frågan om hur de ska ta ledningen och driva sina lean resa.

Webbseminarium 3

2022-05-13, 10-12

Hoshin Kanric

Hoshin Kanri är grunden för Toyota att driva sina förbättringar. Att vara ledare på Toyota innebär att hantera de årliga målen på ett påtagligt sätt och Hoshin Kanri är deras verktyg för att lyckas med detta.
Hur fungerar det? Vilka är utmaningarna och fallgroparna? Hur följer du upp för att inte förlora de övergripande målen? Hur säkerställer jag fångbollsprocessen? Vad krävs av dig som ledare?
 

Webbseminarium 4

2022-06-10, 10-12

Processstabilitet

 

För att bibehålla och upprätthålla bestående resultat är nyckelfaktorn att arbeta med processstabilitet. De tre grundläggande verktygen i stiftelsen är standardiserat arbete, visualisering och systematisk problemlösning. Hur kan dessa verktyg vara grunden för Toyota? Vilka resultat kan du uppnå? 

 

Öka din förståelse för hur produktionssituationen kan dra nytta av processstabilitet.

Registrera

 

Vi använder automatisk översättning.