Terje Klausen

C2U Academy Norge

Terje har mer än 30 års erfarenhet som chef för norska organisationer och företag. Sedan 2011 har han varit engagerad i utveckling och överföring av Lean lärande program. Från och med 2013 var han VD i National Center of Continuing Education (NEVU). När NEVU slogs samman i C2U Group 2016 fortsatte han som chef.
Han har tidigare varit chefredaktör för flera facktidskrifter och fältchef i Den Norske Fagpresses Forening (Norwegian Trade Press Union).

   
Vi använder automatisk översättning.