Jonas Pettersson

VD Sweden

Jonas har en bred erfarenhet av affärsförbättringar från en rad olika branscher och delar av värdekedjan, som att använda kontinuerlig förbättringsstruktur och kultur inom forskning på AstraZeneca och bygga upp en prestationsavdelning för att öka förbättringstakten och metodiken i verksamheten på REC.
Jonas har också en lång erfarenhet som managementkonsult inom olika områden och branscher inom Acando och Frontec.
Jonas specialiteter finns inom Change Management, Strategy Deployment och Lean och Six Sigma Methodology, tillsammans med facilitering och starka analytiska färdigheter.

   
Vi använder automatisk översättning.