Haythem Nam

Senior Consultant

Haythem är specialiserat på Lean i både teori och praktik och har djup kunskap i Lean, Six sigma och TPM.   Haythem har lång erfarenhet av att leda Lean implementeringar. Hans förmåga att planera och underlätta förbättringsworkshops och att samordna genomförandet av förbättringsinitiativ är särskilt värt att nämna.   Han är väldigt pedagogisk och får människor att förstå varför och hur de behöver förbättras. Kombinationen av analytiska färdigheter och driv kännetecknar hans konsultförmåga. 

   
Vi använder automatisk översättning.