Bjørn Eirik Bergland

Styrelseledamot

Bjørn Eirik Bergland har lång erfarenhet av förändringsarbete och HR, både från den offentliga och privata sektorn. Han har tjänstgjort i militären i mer än 20 år. Under dessa år deltog han aktivt i omstruktureringen av de väpnade styrkorna, både taktiskt och strategiskt, senast i försvarsministeriet.
Bjørn Eirik har varit HR-chef i Sandefjord kommun och HR-chef för REC Wafer.
Hans specialiteter inkluderar HR, förändringsarbete, ledarskap och strategiutveckling. Han är också certifierad Lean Six Sigma Black Belt och i profilanalysverktyget Extended DISC.
Bjørn Eirik har en magisterexamen i försvarsstudier från The Canadian Forces College i Toronto, Kanada.

 
Vi använder automatisk översättning.