Ingrid Elison

Senior Consultant

Ingrid har arbetat med affärsutveckling hela sin yrkeskarriär, främst inom fordonsindustrin på Saab Automobile AB. Samtidigt som hon var anställd på samma företag har hon arbetat i olika avdelningar på olika ledningsnivåer. Hon har arbetat inom tillverkningsteknik, personalavdelningen som utbildningschef och ansvarig för Lean inom produktionen. Sedan 2009 har hon varit avdelningschef inom teknikvetenskap vid Högskolan Väst samt arbetat med Lean utbildning - mestadels utbildningsprojekt i andra organisationer än Högskolan Väst.
Ingrid har lång erfarenhet av att leda personal både direkt och i olika matrisorganisationer. Hon har erfarenhet av att driva större affärsprojekt som implementering av ISO9000 inom tillverkningsteknik. Hon arbetade med organisationsutveckling, strategi och kärnvärden på både Saab Automobile och Högskolan Väst, utvecklade utbildningsmaterial och genomförde träningspass inom Lean, produktionsteknik och ledning.
2016 Högskolan Väst och Lean Concepts AB ingick ett samarbete, vilket resulterade i att Ingrid arbetade deltid för båda företagen. I september 2017 Lean Koncept blev en del av C2U Group, där Ingrid nu är anställd. Hon arbetar nu ca. 50% på konsultprojekt inom Lean och förbättringar, främst inom tjänster inom den offentliga sektorn.

   
Vi använder automatisk översättning.