NÄSTA TRÄNING: 28-29 november 2022
Kontakta oss info@c2ugroup.com för mer information och anmälan.

Pedal Cart Factory eller Trampbilsfabriken
aka C2U Lean Utbildningscenter (LTC)
LTC är vår arena där vi tränar och utbildar oss Lean metoder, verktyg och kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan vi simulera situationer och förhållanden eftersom vi har vår egen "minifabrik".
"Pedal Cart Factory / Trampbilsfabriken", är en simulerad miljö med produktionsflöde, materialflöde, resultatuppföljning och på system, roller och ansvar, kvalitetskontroll, visuell kontroll etc. där deltagare genom praktisk utbildning får en bättre förståelse för hur man uppnår lönsamhet och kontinuerlig förbättring fungerar med inga eller mycket små medel.
Trampbilsfabriken är ett utmärkt alternativ när du måste simulera layouter och träna situationer där du inte kan vara i ditt eget företag utan att störa.
C2U Group har sedan 2016 samarbetat med Vibracoustic i Forsheda, Småland. Vibracoustic är ett framstående företag inom Operational Excellence och gör en perfekt lösning som vårt campus för LTC. Pedal Cart Factory ligger i anläggningen i Vibracoustic.
Pedal Cart Factory som ett utbildningskoncept utvecklades 2007 av JMAC Scandinavia i samarbete med Innovatum i Trollhättan och finansierades av Vinnova, Sveriges innovationsbyrå. Det började som ett utbildningsprogram för att stärka ledare inom svensk bilindustri och utvecklades till ett program som passar alla sektorer och branscher. Nästan 700 personer har utbildats sedan 2007 och många stora svenska företag och universitet har kopierat det ursprungliga konceptet från oss.
Idag driver vi både öppna utbildningar för individer såväl som företagsspecifika program. Vi gör också workshops för studenter under deras sista år som en del av deras utbildningsprogram för flera universitet och högskolor.
Exempel på teman som kan inkluderas i utbildningen:
 • Vad är Lean
 • 5S
 • Standardiserat arbete
 • Daglig kontroll
 • Strategiskt mål uppdelning
 • Problemlösning 
 • Och igen
 • Kanban
 • Visualisering 
 • Operatörsutbildning
 • Roller och ansvar
 • Förbättringsarbete - Kaizen

Vi sätter ihop ett program som uppfyller dina behov eller så deltar du i våra öppna utbildningar. Låter det intressant? Kontakta oss på info@C2Ugroup.com.

Vi använder automatisk översättning.