Executeprogrammet - En Lean Ledarutbildning som leder till betydande resultat

Ledningen har en viktig roll när det gäller att överföra de principer och värderingar som beskrivs i häften och powerpointpresentationer till handling och beteende. Ett effektivt sätt att överföra sådana dokument till beteende är att arbeta med praktisk utbildning.

Syftet med detta utbildningsprogram är att stärka den högsta ledningens kunskaper och färdigheter för att utföra och ge ständiga förbättringar. Det ger cheferna en bättre förståelse för vad ledningsrollen är och vilket beteende som behövs.

Fokus ligger på några grundläggande ”hörnstenar” i en lean operativa system. Utbildningen ger god möjlighet att dela gemensamma saker och anpassa tänkandet inom ditt företag, så att alla människor får samma syn på vad som behöver göras för att nå en kultur av ständiga förbättringar och i slutändan få en mer framgångsrik verksamhet.

I korthet

 • Anpassad till företagets behov
 • Varje deltagare eller arbetsplats arbetar med sitt eget pilotområde i programmet = direkt resultat
 • Läxor och coachning mellan modulerna
 • Bevisad programöversikt - referenser från stora globala företag
 • Körts med flera lokationer och länder
 • Produktivitetsresultatökning på deltagarnas företag: 15-30% inom 6 månader efter avslutat program

Våra tränare

Mikako Lago-Lengquist

Samir Falfoul

Gert Frick

Jonas Pettersson

Översikt över moduler

MODUL 1

Lean Ledarskap

 
Fabrik
Ledare måste ta en aktiv roll för att driva förbättringsprocessen för att nå företagets mål.
 • Stabil process genom Takt Tid
 • Visuellt hanteringssystem
 • Processledning
 • Förbättrings-hantering genom strategi-nedbrytning och kontinuerlig förbättring

MODUL 2

Standardisering
&
Visualisering 

Lean Utbildningscenter
Att bygga en plattform för stabila, effektiva och kapabla processer. Denna modul visar förmågan för förbättringar och bygga upp en långsiktig stabilitet för att nå världsklass.
 • Standardiserat arbete med elementblad, standard-operationsblad, arbets-balansering, Heijunka och operatörs-utbildning
 • Visualisering

MODUL 3

Systematisk Problem Lösning

Fabrik
Att arbeta med att identifiera avvikelser från standarder med hjälp av ett systematiskt tillvägagångssätt för att lösa problem.
Fokusera på verklig ledningsattityd / beteende för att få ut det mesta av organisationen när det gäller problemlösning.
 • Systematiska problemlösnings-tekniker
 • Rotorsaksanalys

MODUL 4

Strategi-införande

Fabrik
Hoshin Kanri är sättet att arbeta med strategi implementering. Det är ett systematiskt sätt att koppla in mål för olika nivåer med konkreta aktiviteter för att nå företagets mål.
 • Strategi implementering
 • Handlingsdistributionsteknik
 • Gapanalyser

MODUL 5

 Kontinuerlig Förbättringar

Fabrik
Kontinuerlig förbättring är att sträva efter världsklass genom att använda målen i Hoshin Kanri-processen för att uppnå ett målstyrt förbättringsarbete.
 • Förbättra en arbetsplats
 • Effektiva layouter
 • Organisations-frågor
 • Principer för materialhantering

BENCHMARK STUDIEBESÖK

 
(Tillval)
Hur andra företag arbetar för att bli världsklass.
Företagsbesök
Gruppuppdrag
Reflektioner
Ett besök hos ett företag som har kommit till en högre nivå i tillämpningen av Lean principer.
Vi använder automatisk översättning.