C2U Grupp
[siː tuː juː gruːp]
C2U Group är ett nordiskt företag som erbjuder tjänster inom rådgivning, interimledning, ledarskap och utbildning. Vi hjälper våra kunder att lösa sina problem eller att uppnå nästa nivå!
De flesta uppdrag berör både det strukturella och det kulturella perspektivet hos våra kunder. Målet är att hjälpa våra kunder att uppnå förbättringar som kommer att bestå och att de kan fortsätta arbetet på egen hand.
C2U Group består också av C2U Academy, där vi samlar utbildningar och utbildningar för att komplettera våra uppdrag och hjälpa våra kunder att utveckla lärande organisationer genom train-the-trainer-konceptet.
C2U Group har kontor i Oslo, Göteborg och även ett eget utbildningscenter (Lean Training Center aka Pedal Cart Factory / Trampbilsfabriken) i Forsheda i Småland.
 
Våra konsulter
Vår viktigaste konkurrensfördel är konsulternas djupa praktiska erfarenhet av att vara toppchefer och ledare i nordiska företag, kombinerat med många års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete, förändringsledning och kontinuerlig förbättring. Vi arbetar systematiskt med data och fakta, välkända metoder och har en jordnära strategi. 
Vi arbetar globalt och hjälper kunderna med allt från stora omstruktureringsprojekt, vändningar eller betydande stegförändringar till dagliga stabiliseringsuppdrag eller interimslösningar. 
 
Våra värderingar
Som organisation fokuserar C2U på att bygga en kultur som gynnar våra kunder, våra anställda och C2U som en organisation så mycket som möjligt.
Grunden för sådant kulturellt arbete är våra värderingar; Dedikation, relation, innovation, värderingar och engagemang - DRIVE.
De värderingar vi har utvecklat tillsammans är avsedda att skapa en enhetlig guide för interaktion med våra kunder och mellan oss som anställda, kollegor och vänner. För oss är DRIVE en viktig ledstjärna för att lösa uppdrag med våra kunder. Den representerar den energi och kraft som behövs för att uppnå mål och uppnå resultat. 
 
 
DRIVE
Engagemang
Vi har ett verkligt åtagande att hjälpa våra kunder att lyckas.
Vi ger råd som alltid bygger på hög professionalism och lojalitet mot viljan att göra skillnad för kunden.
Relation
Goda relationer binder människor samman. Både i förhållande till våra kunder och mellan oss som C2U-anställda.
Vi stärker relationen mellan människorna vi arbetar med och lägger grunden för ett långvarigt förhållande som kännetecknas av tydlig kommunikation, ömsesidig förståelse, öppenhet och respekt.
Innovation
C2U arbetar ständigt med att anpassa sig till kundens specifika behov. Ibland innebär det att hitta nya lösningar på nya utmaningar. Andra gånger kan det betyda att man hittar nya sätt att tillämpa befintliga tankesätt, metoder och verktyg.
 
På C2U står det högt på agendan att tänka nytt och innovativt, alltid med avsikt att skapa tillväxt och lärande för våra kunder och våra anställda.
Värde
Vi lever genom att skapa mervärde för kunden. Därför har C2U: s konsulter alltid ett starkt fokus på att förstå de utmaningar kunderna står inför, som att sätta tydliga mål för uppdrag med kunden.
 
Vi måste också skapa värde för den enskilde medarbetaren. Vi gör det bäst genom att underlätta personlig utveckling genom engagemang, utmanande uppgifter, bra lärande och bra samarbete inom C2U.
Utförande
Implementering är en av C2Us största konkurrensfördelar. Som team har vi erfarenhet från ett antal olika företag och branscher. Vårt engagemang på flera konkurrensutsatta marknader ger oss en solid grund för att ge kvalificerad rådgivning. Vi vet vad som behövs för att skapa ökad energi i din organisation och snabbare takt i dina förbättringsprocesser. 
 
Under implementeringsfasen är våra konsulter alltid handlingsorienterade och ”hands-on” samtidigt som vi är bra reflektionspartners för våra kunder.
Vi använder automatisk översättning.