Nästa Toyota Webinar: Hur man leder en Lean Resa

Webinarium med vår sensei Mr. Akinori från Toyota. 12 november 2021.

Vi ska diskutera

  • Hur ska du ta dig an en Leanresa?

  • Vilka är de viktigaste ingredienserna för ett framgångsrikt Lean genomförande?

  • Vad en Lean resa innebär ur ledarskapssynpunkt?

Registrera dig på: Toyotas webbseminarier 2021/2022

Vi använder automatisk översättning.