Möt Niclas Ekström - Lång erfarenhet av Product Life Management Cycle och som ledare

 

Niclas, kan du berätta lite om dig själv?

Jag är idag 57 år, gift och har två barn, 25 och 22 år. Idrott har alltid varit en naturlig del av mitt liv och idag tycker jag om utomhusaktiviteter som utförsåkning, mountainbike & jakt med min familj och vänner. Jag tycker också om att spendera tid på vår nyrenoverade stuga i Åhus.  

Jag växer upp i en restaurangmiljö där jag upptäckte mina kunskaper för kundservice, snabba förändringar och entreprenörskap. Men att göra affärer och arbeta i branschen väcker snart min uppmärksamhet och efter en M. Sc. i International Business Administration började jag på Tetra Pak, en resa som varade i 25 år.   

Du har en mycket lång erfarenhet av produktlivscykelhantering. Hur skulle du beskriva vikten av att ha en välfungerande process för produktlivscykler? 

Jag började som affärscontroller och upptäckte snart att ett mer futuristiskt perspektiv och komplexiteten i att hantera produkter och affärsmodeller under hela dess livstid passade mig. För att leverera hållbar lönsam tillväxt och förbli relevant för kunder är det viktigt att förstå efterfrågan från hela värdekedjan och de tekniska förmågorna. I produktionsfasen är det också viktigt att säkerställa intern effektivitet genom att ha en tydlig process som t.ex. fångar upp prioritering, vem som är ansvarig för vad, i vilken ordning aktiviteter görs och styrning. Härmed säkerställs även inriktning och förberedelse av organisationen för nya utgåvor. I slutet av produktens livscykel måste liknande strukturerade processer tillämpas för att möta efterfrågan från nya och nuvarande kunder. Under hela processen är datahantering viktigt för att hantera ansvar, successioner och långsiktig planering. 

Under min karriär har jag arbetat som verkställande direktör, direktör affärsenhet Tetra Top, marknadschef Kanada, portföljchef Nordamerika, global produktchef, område & produktchef Östeuropa. Och jag har drivit både små och stora enheter med matrisorganisationer. 

Att gå in i en konsultroll, hur ska du stödja våra kunder 

Från mina breda erfarenheter tror jag att jag från dag ett skulle ge kvalitet och värde för organisationen. Det kan vara tillfälligt att stänga ett gap när man rekryterar till en ny person eller som coach för att förbättra kompetensen. Med mina operativa och internationella erfarenheter skulle jag arbeta säkert och respektfullt över olika funktioner, nivåer och kulturer. För att säkerställa engagemang från mina team och att målen uppnås definierar jag en tydlig inriktning och följer upp medan vi går framåt.  

 

 

Vi använder automatisk översättning.