Realistisk Lean utbildning i första klass!

- Få deltagare har en bakgrund från fordonet. Ändå hittar alla relevant inlärning på två dagar här. Det vi lyfter fram och utbildar är bästa praxis i alla former av processbaserad produktion. Det är lika relevant för tjänstesektorn som för industriell produktion, säger Mikako Lago-Lengquist.
En utbildning i Pedal Cart -fabriken kan också kombineras med en "Gemba Walk" på värdföretaget Vibracoustic. Företaget är huvudleverantör av vibrationsdämpare till ett stort antal av de mest kända bilmärkena i världen, och är en Lean företaget i toppnivån.
Tidig morgon på Vibracoustics fabrik i Forsheda, djupt inne i de småländska skogarna. Det surrar förväntansfullt i det lite svala produktionsrummet. Studentgruppen från Luleå tekniska universitet som representerar chefer från byggbranschen kommer omedelbart att finnas tillgänglig som produktionsteam i C2U: s egen bilfabrik, som ligger här.
Det är en pedalvagnfabrik. Den första fullskalan Lean simulator av sitt slag när den såg dagens ljus för femton år sedan. Det faktum att det är en bilfabrik är inte viktigt i detta sammanhang, även om C2U har tagit med mycket Lean expertis från fordonet.
Autentisk produktion
Det unika med simuleringen är den realistiska miljön, allt från samlokalisering med Vibracoustic, till de autentiska fabrikslokalerna, till att kursdeltagarna kan arbeta med Lean produktion i full skala under expertguide av C2U: s Mikako Lago-Lengquist. Mikako var med och utformade utbildningen vid uppstarten 2006. Den utvecklades i samarbete med det statliga Vinnova och den första versionen etablerades i Trollhättan. Då var det något helt nytt och unikt, både i Sverige och i Norden i allmänhet. Sedan dess har både industriföretag och kursleverantörer skapat sina egna varianter, "inspirerade av" C2U: s original.
Liksom de flesta Lean Pedal Cart Factory bygger på en ganska hopplöst designad produktion. Den första produktionsomgången går ganska dåligt, och kursdeltagarna lär sig varför. Mikako pekar på svagheter som dålig ordning, brist på överblick, brist på arbetsbeskrivningar, dålig kommunikation om ämnet och dålig planering.
Förbättring steg för steg
Steg för steg, Lean metodik med 5S, visuell hantering, definition av arbetsdrift och standardisering granskas och introduceras. Direkt från teori till praktik. Deltagarna får specifika utmaningar som: Hur kan du bidra till att teamet arbetar enligt plan?, Hur ser vi till att produktionen går stabilt? Vilka aktiviteter ska du prioritera på din station så att operationerna där kan genomföras utan onödig tid? Vilka är de värdeskapande aktiviteterna? Osv. Deltagarnas iver och temperatur i rummet stiger avsevärt. Många slänger sina jackor.
Simuleringen fortskrider, en lämplig produktionslinje har upprättats, ett digitalt Andon -system har införts och produktionstiden krymper mot de 70 sekunder per bil som deltagarna gemensamt har satt som mål. Steg för steg blir processen mer stabil. Mikako introducerar nu operatörsstyrd utbildning genom jobbrotation. De uppgifter som varje deltagare har lärt sig överlämnas till andra, och det är deltagarens uppgift att snabbt och metodiskt sätta sin kollega i uppgifterna. Så, trots att arbetslaget har roterats, säger den digitala styrelsen med tydlig text: Målet har uppnåtts. Sista bilen rullar ur bältet väl inom 70 sekunder.
Från byggbranschen
När vi besöker fabriken får en grupp studenter från den svenska byggbranschen utbildning. Deltagarna är från NCC, Ikano Bostad, Veidekke och Bo Klok, och utbildningen vid Pedal Cart -fabriken är modul 2 av totalt fem moduler i deras studieprogram. C2Us uppdragsgivare är VALLA Coach, som är ett projekt inom Smart Built Environments engagemang för att stärka den svenska byggbranschen.
Idén till och starten på VALLA Coach skapades vid Luleå tekniska universitet, som bjöd in företag att delta i syfte att stärka produktiviteten och säkerheten i produktionen av byggnader. Utbildningen Industrialiserad byggprocess vid Luleå tekniska universitet är en del av VALLA-tränaren. Initiativet finansieras av Formas (State Research Council) och de deltagande företagen.
- Det började med en öppen fråga om vad och hur, vilket ledde till utveckling och testning av olika metoder och arbetsmetoder. VALLA Coach har slutförts i tre steg. Nu i steg tre lägger vi stor vikt vid att tillämpa och sprida metoder och arbetsmetoder som har utvecklats i projektet, säger projektledare Kajsa Simu.
C2U Group arrangerar både öppna och kunddesignade utbildningar i Pedal Cart-fabriken. Behöver ditt företag en boost och kick-off? Behöver ditt företag gräva djupare i ett visst område? Alla utbildningar kan anpassas efter dina förutsättningar. Skicka information i formuläret på denna sida, så kontaktar vi dig för en närmare chatt.

Vi använder automatisk översättning.