Produktivitetssprånget ger värdefullt djupgående förbättringsarbete

Att delta i produktivitetshoppet är både spännande och krävande. Efter ca. ett år har det gett oss mycket, ingen tvekan om det.
-Chef Martin Henøen i Bussbygg


Det traditionella industribolaget ligger i Skåla utanför Molde och blev pilotföretag i Productivity Leap hösten 2018. Bussbygg började som tillverkare av bussar, men bytte senare till skåp och överbyggnader för lastbilar och släpvagnar. Fabriken är idag den största i sitt slag i Norge och producerar skåp i ett stort antal sorter. Företaget har 120 anställda.
När vi besöker Bussbygg är de mitt i att genomföra en intensiv kurs i TPM (Total Productive Maintenance), där Haythem Nam från C2U Group tar ledningsgruppen och förbättringsteamet genom en workshop med introduktion och fokuserad praktisk utbildning i systematiskt underhållsarbete .

 

Det är en workshop Bussbygg har valt som ett alternativ inom Productivity Leap. Bakgrunden är en period där haveri och stopp av en av de mycket centrala produktionsmaskinerna har varit en utmaning.

-Vi har inte många stora maskiner i vår produktion, men CNC-maskinen är mycket kritisk och kräver mycket inspektion. När vi har problem med det måste vi göra något snabbt, säger Henøen.

 

Väljer specialisering
Deltagarna i Productivity Leap kan välja att specialisera sig i teoretisk och praktisk utbildning utifrån deras egna behov. Just detta är en av de stora fördelarna med programmet, anser Henøen. Tillsammans med produktchef och Lean André Gussiås, han följer upp det dagliga arbetet med programmet.

När Bussbygg våren 2018 fick erbjudandet att vara pilotföretag i Productivity Leap hade de redan fattat beslutet att fokusera på kontinuerlig förbättring med Lean metodik. De hade deltagit i programmet Proff 2017 med Kiwa och sett att sättet att arbeta passade dem bra. Samtidigt hade de startat en ny produktionsprocess för produktion av skåp. Det var en bra idé att fördjupa dig mer i materialet. Med introduktionen från Proff bakom sig kom de snabbt igång med specialiseringen.

 

Kräver mycket
I en bransch med stor konkurrens och små marginaler är man beroende av att behärska ständiga förbättringar. Även om Bussbygg är det största i Norge, kommer de att vara små i ett europeiskt sammanhang. Företaget har levererat positiva resultat under många år, men det är ingen självklarhet att utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt. Man måste investera medvetet för att bibehålla och helst förbättra positionen på marknaden.

-Vilka erfarenheter har du hittills med Productivity Leap?

- Vi har redan fått positiva resultat efter att vi fokuserat på flöde i produktionen. Ledtiden har minskat avsevärt sedan vi startade detta projekt. Hittills har vi arbetat mycket med det övergripande och inte dragit slutsatser när det gäller produktivitetsförbättringar, men vi kommer inte att dölja att projektet kräver mycket, säger André Gussiås.

 

-Som ett litet företag har vi inte möjlighet att investera extra resurser utan måste bemanna både förbättringsteamet och styrgruppen med anställda som har sina vanliga uppgifter i den dagliga verksamheten. För att lyckas med produktivitetssteget måste man avsätta tid och vara beredd på en betydande personlig insats. Jag tycker att det är viktigt att vara medveten om detta när man ansöker om att delta, fortsätter han.

Några tydliga förbättringar är fortfarande lätta att påpeka efter ett kort år i projektet:

-Vi har tagit ett långt steg längre för att bemästra visuell kontroll och har fått Lean styrelsen i ordning. Vi uppdaterar status kontinuerligt och är uppdaterade för pulsmötet varje dag kl 11.07.

 

Bättre intern kommunikation
Det bidrar också till att förbättra den interna kommunikationen. Vi har enighet i organisationen, bättre överblick och bättre insikt i var respektive avdelning står. Vi har arbetat mycket med att uppnå enighet i styrgruppen för projektet. Under introduktionsperioden på 11 veckor var detta en viktig fråga. När vi började såg vi snabbt att organisationen var suboptimerad. Anställda i varje avdelning hade en översikt över sina uppgifter, men inte hela. Situationen idag är helt annorlunda, säger Henøen.

-Säger du att du redan har skapat en förändring i företagskulturen?

- Vi är väl på väg. När vi lanserade Productivity Leap med oss ​​genomförde vi en undersökning bland alla anställda. Resultaten visar att alla har förstått vad initiativet handlar om och går med i syftet. Det kommer alltid att finnas kritiska röster, men vi upplever inga motstånd eller invändningar mot förbättringsarbetet. Vi måste alltid förvänta oss att möta viss skepsis. Detta kommer att förändras när vi går vidare med utbildning av fler anställda, säger Gussiås.

-Har du satt upp specifika mål för förbättringsarbetet?

-Ja, vi har etablerat nyckeltal som minskad ledtid, ökad andel av "direkt från mig" och "rätt från underleverantör" (leveransprecision), säger han och fortsätter:

-Vi har redan en detekterbar reducerad ledtid i normala situationer, dvs när vi inte producerar särskilt komplicerade byggnader och när vi inte har olyckor.

 

Ramverket var på plats
Bussbygg hade ramarna för kontinuerlig förbättring på plats innan de gick in i produktivitetshoppet. Mötesstruktur, styrelser och 5S etablerades.

General manager Martin Henøen betonar att förbättringsarbetet har intensifierats avsevärt med Productivity Leap. Det ger en hel och bättre möjlighet att arbeta enligt samma vision och mot gemensamma mål.

-Innan produktivitetshoppet kunde vi uppleva att mål för kontinuerlig förbättring endast var ett ämne för produktionsavdelningarna, nu involverar vi alla avdelningar. Till exempel arbetade vi nyligen två dagar med ett förbättringstema inom marknadsavdelningen. På detta sätt kommer vi också att fortsätta att involvera fler avdelningar. Om produktionen ändrar metod medan andra avdelningar fortsätter på samma sätt som tidigare, kommer vi inte att uppnå de förändringar vi har satt oss som mål, säger han.

-Vad med involvering av toppledningen?

-Förbättringsarbetet kan inte delegeras, här måste toppledningen vara involverad hela tiden. Hos oss deltar ledningsgruppen varje dag i förbättringsarbetet både i möten och praktisk uppföljning, säger Henøen.

 

Värt besväret
De två ledarna ser fram emot att hela organisationen är säker på metoden för kontinuerlig förbättring. I september i år börjar de fas 2 av produktivitetssteget. De ser att det kommer att kräva ökade investeringar i att bygga sin egen kompetens, men genom programmet får de både bra processstöd, coachning och utbildning.

-Som chefer måste vi ständigt ta hand om så att utmaningar som uppstår i den dagliga verksamheten inte har företräde och händelsebaserad problemlösning måste gå på bekostnad av systematisk kontinuerlig förbättring. Med Productivity Leap har vi definitivt kommit på rätt spår, säger de två.

Vi använder automatisk översättning.