Hur man bygger en plattform för kontinuerlig förbättring

WORKSHOPPEN den 23 januari är tyvärr redan fullbokad. Skicka gärna in registrering ändå. Vi sätter dig på en väntelista och meddelar dig så snart det finns ledigt utrymme.

Att skapa positiv förändring och utveckling handlar inte om att "rulla ut" ett program eller initiera ett stort antal kommandokontrollerade förändringar. Förändring och omstrukturering som har en positiv effekt på både resultat, organisation och arbetsmiljö, involverar medarbetare på alla nivåer och alla delar av organisationen. Hur man bygger en plattform för kontinuerlig förbättring.
I företag som lyckas med omstrukturering samarbetar organisationen för att bygga en plattform som förbättringsarbetet kan utvecklas på. I vårt gratis frukostseminarium den 23 januari kommer vi att belysa hur du lyckas bygga en plattform för ständiga förbättringar.
LEAN som ett koncept för kontinuerlig förbättring är inte reserverat för processer i industriell produktion. Tillämpa LEAN metod ger lika bra resultat i alla typer av företag och i alla delar av verksamheten.
Få alla på Lean resan handlar om att se möjligheter och utmaningar i varje avdelning och längs värdekedjor över avdelningar. Det handlar också om att skapa lärande över hela organisationen, lärande som visar vägen till konkreta förbättringar och ger hela verksamheten ett lyft.
Du uppnår inte världsklass i din bransch eller tjänst utan att skapa enighet och helhet i kontinuerlig förbättring. Hela verksamheten måste vara engagerad och alla har en roll. Om och om igen ser vi hur bra resultat organisationer uppnår när de arbetar på det här sättet.
Kontinuerlig förbättring gäller alla avdelningar: Inköp, produktion, lagerhållning och logistik, marknadsföring, ekonomi, försäljning och personal. Få alla på Lean resan handlar om att se möjligheter och utmaningar i varje avdelning. Det handlar också om att skapa lärande över hela organisationen, lärande som visar vägen till konkreta förbättringar och ger hela verksamheten ett lyft.
Träffa oss den 23 januari och se möjligheterna!
Under två timmar kommer du att presenteras för konkreta exempel från våra kunder och anställda och du kommer att utmanas att tänka igenom ditt eget företag. Hur arbetar du idag? Vad kan du göra på andra och bättre sätt?
Vi använder automatisk översättning.