Forbedringskonsulenter
Vi tilbyr ledelsesstøtte i flere områder av verdikjeden, der vi hjelper deg med å forbedre prosesser og arbeidsmetoder. Vi er faktaorienterte og har vår største styrke i å implementere endringen, der vi jobber sammen med ledelse og ansatte.
 
Vi støtter og coacher alle nivåer i selskapet for å sikre implementering av forbedringen. Vi har lang erfaring med å jobbe med forbedringsmetoder tilgjengelig i Lean, Six Sigma og Agile, begge fra linjeposisjoner og som konsulenter.
 
Våre oppgaver kan være alt fra større prosjekter over lengre tid til ekspertstøtte der vi fungerer som rådgivere og sparringpartnere.
 
I alle våre oppgaver er involvering og kunnskapsoverføring viktige ingredienser for en vellykket implementering og for å sikre at det fortsatte forbedringsarbeidet ikke mister fart.
 
Vi spesialiserer oss i metoder og fagområder som:
  • Lean
  • Six Sigma
  • TPM (total produktivt vedlikehold)
  • Endringsledelse
  • Leverandørutvikling
  • digitalisering

Se noen eksempler på kundehistorier

Opplæring
C2U Academy tilbyr ulike utdanninger og opplæringsprogrammer. Trening i diverse Lean metoder og verktøy er en viktig del av å oppnå en endring i atferd.
 
”Utfør programmet”
For de av dere som ikke får det, til tross for god teoretisk kunnskap, har vi omfattende opplæringsprogrammer, hvor fokuset er mer på hvordan du jobber som en organisasjon, hvordan du styrer forbedringsarbeidet ditt og hvordan du opptrer som leder.
Trening i Japan
For de som ønsker å komme nærmere opprinnelsen til Lean, vi arrangerer turer til Japan hvor du kan være en del av og oppleve hvordan japanske selskaper bruker lean i sin virksomhet. Vi har blant annet en spesiell avtale med Toyota som gir oss muligheten til å tilby opplæring på et av Toyotas egne treningssentre.
Tråbilfabrikken
C2U Group har startet et samarbeid med Vibracoustic i Forsheda, Småland. Fabrikken, som er et fremtredende selskap innen Operational Excellence, er vår nye campus for Tråbilfabrikken.
C2U Group har sin Lean Training Center (LTC) i lokaler leid av Vibracoustic. På LTC trener vi og utdanner oss i Lean metoder, arbeidsmetoder og ledende forbedringsarbeid.

Trening Norge

I Norge har vi også noen andre treningsmuligheter.

Interim leder
C2U bidrar til å øke kundenes konkurranseevne og relevans, uavhengig av bransje eller sektor. En viktig fellesnevner for de fleste av våre konsulenter er at de tidligere har hatt krevende linjejobber, enten som ledere eller som spesialister. Når du tildeler en midlertidig periode fra C2U, får du ikke bare én person, du får også hele C2U-teamet som en kunnskapsressurs.
 
Fokuser på resultater
En midlertidig konsulent fra C2U fokuserer på resultater gjennom metodisk forbedringsarbeid og tillit. Vi bidrar til å øke kundens evne til å drive endringsprosesser, utføre lean snuoperasjoner, og implementere Lean transformasjoner. Vi streber etter å finne gode og kostnadseffektive løsninger.
C2Us kandidater har gjort dette før, så vi vet hva som skal til for å skape reell endring. 
Trykk på knappen nedenfor hvis du vil se på våre interimprofiler eller hvis du er interessert i å jobbe som interim for C2U.
Vi bruker automatisk oversettelse.