Forbedringskonsulenter
Vi tilbyr ledelsesstøtte i flere områder av verdikjeden, der vi hjelper deg med å forbedre prosesser og arbeidsmetoder. Vi er faktaorienterte og har vår største styrke i å implementere endringen, der vi jobber sammen med ledelse og ansatte.
 
Vi støtter og coacher alle nivåer i selskapet for å sikre implementering av forbedringen. Vi har lang erfaring med å jobbe med forbedringsmetoder tilgjengelig i Lean, Six Sigma og Agile, begge fra linjeposisjoner og som konsulenter.
 
Våre oppgaver kan være alt fra større prosjekter over lengre tid til ekspertstøtte der vi fungerer som rådgivere og sparringpartnere.
 
I alle våre oppgaver er involvering og kunnskapsoverføring viktige ingredienser for en vellykket implementering og for å sikre at det fortsatte forbedringsarbeidet ikke mister fart.
 
Vi spesialiserer oss i metoder og fagområder som:
  • Lean
  • Six Sigma
  • TPM (total produktivt vedlikehold)
  • Endringsledelse
  • Leverandørutvikling
  • digitalisering
Kurs
C2U Academy tilbyr ulike utdanninger og opplæringsprogrammer. Alt fra topplederopplæring til praktisk verktøytrening. Vi går inn for praktisk trening så mye vi kan siden vi tror på læring ved å gjøre. For oss, tregner i forskjellige Lean metoder og verktøy er en viktig del av å oppnå en endring i atferd.
 
Ledertrening: "The Execute Program"
Et omfattende, eksklusivt opplæringsprogram i 3-6 moduler for ledelse. Hver modul foregår på stedet og er veldig praktisk. Fokuset er hvordan du jobber og opptrer som leder eller leder i en forbedringskultur, og skaper resultat.  
Trening i Japan - Opprinnelsen til Lean
Undervurder aldri å gå til kilden. Læringene du får ved å trene i Japan er unike og kan aldri oppnås noe annet sted. Siden 2004 arrangerer C2U opplæring til Japan hvor du kan være en del av og oppleve hvordan japanske selskaper ser og jobber med Lean. For eksempel gjør vi praktisk trening på Toyotas egne treningssentre.
Pedal Cart Factory (Trampbilsfabriken) i Småland
C2U Group har siden mange år samarbeidet med Vibracoustic i Forsheda, Småland. Anlegget er et fremtredende selskap innen Operational Excellence, og vi er stolte av å ha vår Pedal Cart Factory lokalisert i sine lokaler.
Her trener vi og utdanner oss i Lean metoder, arbeidsmåte, kontinuerlig forbedring og ledelse.

C2U Academy i Norge

I Norge kan vi tilby spesielle treningsmuligheter. For eksempel Lean Ledelse og Sertifisering Black Belt.

Midlertidig leder
C2U bidrar til å øke kundenes konkurranseevne og relevans, uavhengig av bransje eller sektor. En viktig fellesnevner for de fleste av våre konsulenter er at de har erfaring fra krevende linjejobber, enten som fremmede eller som spesialister. Når du tildeler en midlertidig periode fra C2U, får du ikke bare én person, du får også hele C2U-teamet som en kunnskapsressurs.
 
Fokuser på resultater
En midlertidig konsulent fra C2U fokuserer på resultater gjennom metodisk forbedringsarbeid og tillit. Vi hjelper med å øke kundens evne til å drive endringsprosesser, utføre lean snuoperasjoner, og implementere Lean transformasjoner. Vi streber etter å finne gode og kostnadseffektive løsninger.
C2Us kandidater har gjort dette før - vi vet hva som skal til for å skape reell endring. 
Les mer hvis du vil se på våre midlertidige profiler eller hvis du er interessert i å jobbe som midlertidig for C2U.
Vi bruker automatisk oversettelse.