Midlertidige roller

Leter du etter noen pålitelige som kan fylle et gap mellom? Eller noen som kan ta organisasjonen din til neste nivå? C2U har et utvidet nettverk av personer som kan påta seg forskjellige midlertidige roller. Når du tildeler en midlertidig periode fra C2U, får du ikke bare personen - du får også hele C2U-teamet i bakgrunnen som en kunnskapsressurs. Nedenfor noen eksempler på roller og områder der vi tilbyr midlertidige tjenester:

 • Administrerende Direktør

 • Fabrikksjef

 • Warehouse Manager

 • Endringsledelse

 • Project Manager

 • Quality Manager

 • Leverandørutvikling

 • Supply Chain Manager

 • Logistikksjef

 • Vedlikeholdsbehandling

 

Noen eksempler på midlertidige oppdrag hos våre kunder:

Vårt midlertidige nettverk
C2Us grunnleggende filosofi er å bidra til å øke kundenes konkurranseevne og resultat, uavhengig av bransje eller sektor. Dette er også åpenbart for vårt midlertidige nettverk. Fellesnevneren for våre konsulenter er at de har hatt krevende linjejobber, enten som ledere, ledere eller spesialister. 
 
Fokuser på resultater
En midlertidig konsulent fra C2U fokuserer på resultater gjennom systematisk forbedringsarbeid. Vi hjelper til med å øke kundens evne til å drive endringsprosesser, utføre clean snuoperasjoner, og implementere Lean transformasjoner. Vi prøver å hjelpe til med å finne gode og kostnadseffektive løsninger.
C2Us nettverk har alt gjort dette før, så vi vet hva som skal til for å skape reell endring. 

Eksempler på oppgaver

Beskrivelse

Fabrikksjef

Kunden hadde startet et stort forbedringsprogram på tvers av selskapet, men hadde ikke de drevne og erfarne lederne til å lede endringen på alle steder. C2U fikk i oppdrag å finne en fabrikksjef for ett sted, og etter 9 måneder på stedet, endret den systematiske og faktabaserte ledelsen til den midlertidige lederen nettstedet fra røde til svarte figurer. 

Nøkkelaktiviteter
 • Vurder organisasjon
 • Reorganiser organisasjonen
 • Bytt ut WC-personell
 • Stell en ny fabrikksjef
 • Oppgi målesystemer for å få fakta og tall
 • Omstart av Lean arbeid
 • Ta bort akkordarbeid
 • Gjennomføre 2-skifts produksjon
 • Total gjenopprette produksjonsstrømmer
 • Kjøp nytt utstyr
Resultat
 • Ny organisasjon på plass, både i kontor og ledelse og på butikkgulvet
 • Lean arbeidet går knirkefritt
 • Jevn produksjon flyter i et tempo gjennom hele linjen
 • Automatiserte produksjonsflyter
 • Resultatet ble forbedret fra minus 5 millioner euro til positive tall.

Fabrikksjef

Kunden trengte hjelp med interim ledelse og til å evaluere dagens organisasjon og om nødvendig endre den. De ønsket høyere fart i oppstarten av lean aktiviteter og gjøre et stort forbedringsarbeid

Nøkkelaktiviteter
 • Vurdere organisasjonsstruktur
 • Reorganiser organisasjonen
 • Bytt ut WC-personell
 • Starte opp målesystemer for å få fakta og tall
 • Omstart av Lean arbeid
 • Forbedre produktiviteten kraftig
 • Implementer fleksibelt produksjonssystem
 • Forbedre forholdet til fagforeningene
 • Kjøp nytt utstyr
 •  
Resultat
 • Ny organisasjon på plass, både i kontor og ledelse og på butikkgulvet
 • Lean arbeidet går knirkefritt
 • Poruduktiviteten ble forbedret med 100 % i eksisterende linjer
 • Lansering eller 2 komplette nye produktgrupper
 • Lansering av 2 nye produksjonslinjer
 • Relasjoner i team og forhold til fagforeninger meget gode
 • Plan for fremtidig sett og implementeringer startet
 •  

Forbedringsleder

Kunden hadde bestemt seg for å implementere en Lean Produksjonssystem på tvers av fabrikkene i selskapet. C2U fikk i oppdrag å ta rollen som forbedringsleder ved flere fabrikker i selskapet for både å lede transformasjonen, men også å sette basen. Etter ett år er besparelser på ca. 17 MSEK ble oppnådd i et av fabrikkene C2U ledet. 

Administrerende Direktør

Da vi støttet vår kunde i anskaffelsesprosessen av et selskap, var det behov for en ny administrerende direktør rett etter kjøpet. Den midlertidige lederen fra C2U hadde vært en del av anskaffelsesprosessen og påtok seg deretter administrerende direktør i ett år. En vinn-vinn for både C2U og for kunden som midlertidig leder hadde allerede et godt innblikk i selskapet som jobbet med oppkjøpet.

Warehouse Manager

C2U ble tildelt et prosjekt med et team som sammen med kunden startet en forbedringsreise. Etter 5 måneder ble C2U bedt om å ta rollen som lagerleder i ett år for å sikre kundenes forbedringsreise. Denne midlertidige rollen førte til neste oppdrag i selskapet.

Vedlikeholdsbehandling

En kunde trengte en konsulent for å bidra i et transformasjonsprosjekt. Kunden ønsket en person som hadde erfaring som vedlikeholdsleder, samt som hadde jobbet med metoder innen vedlikeholdsområdet. Etter transformasjonsprosjektet ønsket kunden at C2U-konsulenten skulle ta en midlertidig stilling som vedlikeholdssjef til en intern løsning kunne være på plass.

Produksjonssjef

Under a Lean transformasjonsoppdrag for en kunde, ble det oppdaget et behov for rask endring av lederposisjonen for innkommende varer. C2U kan tilby en pålitelig midlertidig leder i 3 måneder til en intern løsning kan være på plass.

Quality Manager

Kunden trengte å bygge opp en sterkere kvalitetsavdeling og sette nye måter å jobbe på plass. C2U erstattet den nåværende kvalitetsansvarlige i ett år, initierte nye arbeidsprosesser og satte opp en stabil base for den erstattede lederen å vende tilbake til etter å ha sikret kunnskapsoverføringen.

Vi bruker automatisk oversettelse.