Å introdusere et nytt ERP-system innebærer mange utfordringer. Mange selskaper har vanskeligheter med å oppfylle budsjett og tidslinje. Lean tenking hjelper til med å få en stabil utrulling.

Selskapet, aktivt i elektronikkindustrien, opplevde store forstyrrelser i forbindelse med endringen av forretningssystemet i et av de nordiske markedene. Når det gjaldt det svenske datterselskapet å introdusere forretningssystemet, lærte de av feilene og brukte påvist Lean metoder for å oppnå en stabil og sikker utrulling.

Prosjektet ble delt inn i tre faser der den første fasen hadde som mål å tilpasse de interne prosessene til det nye systemet.

Viktige aktiviteter i fase 1

 • Ytterligere eller forbedrede eksisterende metoder og tillatelser

 • Visuell prosjektledelse med fysiske tavler og digitale skjermer

 • Daglig ledelse og oppfølging av prosjektoppgaver

 • Etablering av test- og treningssenter

 • Takststyrt systemtesting med oppfølging og korrigerende tiltak hver time

 • Interessent, endringseffekt og endringsberedskap analyse

 • Treningsprogram i fire moduler; fra prosessforståelse, systemopplæring til rolletrening

 • Tren treningsprogrammet for alle ledere og superbrukere i organisasjonen

 • Verdistreamanalyse av kritiske prosesser

 • KPI-sammenbrudd og utarbeidelse av målebeskrivelser i forhold til nytt BI-system

Viktige aktiviteter i fase 2

Den andre fasen inkluderte den kritiske Go-Live-perioden samt hyper-care-perioden umiddelbart etter implementering.

 • Etablering av Go-Live-modellen

 • Etablering av "krigsrom"

 • Etablering av utgangskriterier (definerer når hyperpleieperioden slutter)

 • Overvåking av den daglige driften i alle avdelinger

 • Opptrappings- og delegasjonsstruktur

 • Visuell daglig kontroll av kritiske nøkkeltall

Viktige aktiviteter i fase 3

Den tredje fasen, den såkalte stabiliseringsfasen, hadde som mål å sikre tilbake til normal drift.

 • Etablering av kundeundersøkelse

 • Etablering av medarbeiderundersøkelse

 • Etablering av introduksjons- og opplæringsprogrammer for nyansatte

 • Coaching av ledere og team

 • Verdistreamanalyse av kritiske prosesser

 • Prosjektgjennomføring og prosjektoverlevering til mottakerorganisasjonen

Resultater

 • En stabil implementering uten kundepåvirkning

 • Sikker mottakerorganisasjon med stort eierskap i endringen

 • Opprettholdt kvalitet og leveringspresisjon til kunden

 • Produktivitet på samme nivå etter 6 måneder og på et nytt målnivå etter 12 måneder

Vi bruker automatisk oversettelse.