Jonas Pettersson

Jonas Pettersson

VD Sverige
Jan Granaas

Jan Granaas

Daglig Leder Norge
Samir Falfoul

Samir Falfoul

Partner & Senior Consultant
Mikako Lago-Lengquist

Mikako Lago-Lengquist

Partner & Senior Consultant
Rolf Ohlsson

Rolf Ohlsson

Senior Consultant
Terje Klausen

Terje Klausen

C2U Academy Norge
Haythem Nam

Haythem Nam

Senior Consultant
André Knüppel

André Knüppel

Styreleder
Bjørn Eirik Bergland

Bjørn Eirik Bergland

Styremedlem
Erik Larsson

Erik Larsson

Senior Consultant
Ingrid Elison

Ingrid Elison

Senior Consultant
Jonny Hoffman

Jonny Hoffman

Senior Consultant
Christer Johansson

Christer Johansson

Senior Consultant
Niclas Ekström

Niclas Ekström

Senior Consultant
Per Ericsson

Per Ericsson

Senior og midlertidig konsulent

Vi bruker automatisk oversettelse.