C2U Gruppe
[siː tuː juː gruːp]
C2U Group er et nordisk selskap som tilbyr tjenester innen rådgivning, midlertidig ledelse, ledelse og opplæring. Vi hjelper kundene våre med å løse sine problemer eller å oppnå neste nivå!
De fleste oppdrag berører både det strukturelle og det kulturelle perspektivet til våre kunder. Målet er å hjelpe kundene våre med å oppnå forbedringer som vil vare og at de er i stand til å fortsette arbeidet på egenhånd.
C2U Group består også av C2U Academy, hvor vi samler utdanninger og opplæringer for å utfylle våre oppgaver og hjelpe kundene våre med å utvikle lærende organisasjoner gjennom tog-trener-konseptet.
C2U Group har kontorer i Oslo, Gøteborg og også eget opplæringssenter (Lean Treningssenter aka Pedal Cart Factory / Trampbilsfabriken) i Forsheda i Småland.
 
Våre konsulenter
Vår viktigste konkurransefortrinn er konsulentenes dype praktiske erfaring med å være toppledere og ledere i nordiske selskaper, kombinert med mange års erfaring innen strategisk og operativt arbeid, endringsledelse og kontinuerlig forbedring. Vi jobber systematisk med data og fakta, kjente metoder og har en jordnær tilnærming. 
Vi jobber globalt, og hjelper kunder med alt fra store omstillingsprosjekter, omvendinger eller betydelige oppstartsendringer til daglige stabiliseringsoppdrag eller midlertidige løsninger. 
 
Våre verdier
Som organisasjon fokuserer C2U på å bygge en kultur som gagner våre kunder, våre ansatte og C2U som en organisasjon så mye som mulig.
Grunnlaget for slikt kulturarbeid er våre verdier; Dedikert, relasjon, innovasjon, verdier og engasjement - DRIVE.
Verdiene vi har utviklet sammen er ment å etablere en enhetlig guide for samhandling med våre kunder og mellom oss som ansatte, kolleger og venner. For oss er DRIVE en viktig ledestjerne for å løse oppdrag med våre kunder. Den representerer energien og kraften som trengs for å nå mål og oppnå resultater. 
 
 
DRIVE
Dedikert
Vi har en virkelig forpliktelse til å hjelpe kundene våre med å lykkes.
Vi gir råd som alltid er basert på høye nivåer av profesjonalitet og lojalitet til viljen til å gjøre en forskjell for kunden.
Relasjon
Gode ​​relasjoner binder mennesker sammen. Både i forhold til våre kunder og i C2U.
Vi styrker forholdet mellom menneskene vi jobber med, og legger grunnlaget for et langsiktig forhold som er preget av tydelig kommunikasjon, gjensidig forståelse, åpenhet og respekt.
Innovasjon
C2U jobber kontinuerlig med å tilpasse seg kundens spesifikke behov. Noen ganger betyr det å finne nye løsninger på nye utfordringer. Andre ganger kan det bety å finne nye måter å anvende eksisterende tenkemåter, metoder og verktøy på.
 
På C2U er det høyt på agendaen å tenke nytt og innovativt, alltid med den hensikt å skape vekst og læring for våre kunder og for våre ansatte.
Verdi
Vi lever av å skape merverdi for kunden. Derfor har C2Us konsulenter alltid et sterkt fokus på å forstå utfordringene kundene står overfor, for eksempel å sette klare mål for oppdrag med kunden.
 
Vi må også skape verdier for den enkelte ansatte. Vi gjør dette best ved å legge til rette for personlig utvikling gjennom engasjement, utfordrende oppgaver, god læring og godt samarbeid innen C2U.
Gjennomføring
Implementering er en av C2Us største konkurransefortrinn. Som team har vi erfaring fra en rekke forskjellige selskaper og bransjer. Vårt engasjement i flere konkurransedyktige markeder gir oss et solid grunnlag for å gi kvalifisert rådgivning. Vi vet hva som trengs for å skape økt energi i organisasjonen og raskere tempo i forbedringsprosessene dine. 
 
I implementerings-fasen er våre konsulenter alltid handlingsorienterte og ”hands-on” samtidig som vi er gode refleksjonspartnere for våre kunder.
Vi bruker automatisk oversettelse.